IEE (Informe Avaluació del Edifici)

AQUEST INFORME ENGLOBA ELS TRES DOCUMENTS TÈCNICS SEGÜENTS:
 

ITE: INSPECCIÓ TÈCNICA D'EDIFICI

+
CET ( CERTIFICAT D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE TOT L'EDIFICI)

+

INFORME D'ACCESIBILITAT