Cèdules d'habitabilitat

 

ZONA: TOTA CATALUNYA

INCLOU: -Inspecció i visita a l'habitatge.

-Emissió de certificat d'habitabilitat.

- Tramitació a l'Agència de l'Habitatge.

- Taxes, visats, impostos inclosos.

 

A través del certificat d'habitabilitat emès per un
tècnic competent i tramitat a les seus territorials de l'Agència de l'Habitatge de
Catalunya, Departament de la Generalitat, s'aconsegueix la cèdula que acredita
el compliment dels requisits mínims exigits d'acord al decret actual o vigent
en el moment de construcció o legalització de l'habitatge.

Té una vigència de 15 anys. Es requereix LA CÈDULA D'HABITABILITAT
per a qualsevol canvi en l'escriptura, també és requerit en el contracte  del lloguer o per a la compra o venda d'un
habitatge.

Visitem l'habitatge, tramitem tota la gestió amb els
corresponents visats, taxes i desplaçaments amb un baix cost, molt competitiu.